Ayoo merapat kawand, launching waroeng hydroholic UIN Syarif Hidayatullah.. #WaroengHydroHolic
#ayamsamballumpur
#uinsyarifhidayatullahjakarta
#Ciputat

Panorama kuliner
Coming soon at waroeng hydrosintetic

#waroenghydrosintetic
#ayamsamballumpur
#Ciputat
#uinsyarifhidayatullahjakarta

Panorama kuliner
Coming soon at waroeng hydrosintetit

#waroenghydrosintetic
#ayamsamballumpur
#uinsyarifhidayatullahjakarta
#Ciputat

Silaturahmi sekalian Bukber
Ayam Sambal Lumpur uin &
Lanjut kedai Sugoi
#Pamulang #Ciputat #KedaiSugoi #AyamSambalLumpur